บทที่ ๑๖

Indirect Speech : หลักการเปลี่ยน

            การเปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech นั้น หลักสำคัญคือคุณจะต้องเปลี่ยน

  1. เปลี่ยนสรรพนามบุคคล ( Personal Pronoun )
  2. เปลี่ยน Tense
  3. เปลี่ยนถ้อยคำที่แสดงความใกล้ให้เป็นไกล


      การเปลี่ยนสรรพนามบุคคล
 
 

D I R E C T 
I N D I R E C T
I
he or she
me
him or her
my
his or her
mine
his or hers
myself
himself or herself
we
they
us
them
our
their
ours
theirs
ourselves
themselves
you ( Subject )
I
you ( Object )
me
your
my
yours
mine
yourself ( -ves )
myself ( ourselves )

          การเปลี่ยน Tense
 
 

D I R E C T
I N D I R E C T
Present Simple Tense
Past Simple Tense
Present Continuous Tense
Past Continuous Tense
Present Perfect Tense
Past Perfect Tense
Past Simple
Past Perfect Tense
will
would
shall
should
can
could
may
might
must
had to

          การเปลี่ยนถ้อยคำที่แสดงความใกล้ให้เป็นถ้อยคำที่แสดงความไกล
 
 

D I R E C T
I N D I R E C T
today, tonight
that day, that night
yesterday
the day before, the previous day
last night/week/month/year
the night/week/month/year before
the day before yesterday
two days before
the day after
two days after, in two days' time
tomorrow
the next, the following day
next week/month/year
the week/month/year after
thus
so
now
then, at that time
ago
before
come
go
this, those
that, those
here
there

                                                                                                                                                17     18    19     20