[ จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ เริ่ม อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2541 ]

ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต

โดย ดร. สาทิส อินทรกำแหง

1. ชีวจิต คือ ?

มเริ่มเขียนและบรรยายตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศเกือบ 15 ปีมาแล้ว ว่าการแพทย์แบบ ผสมผสาน หรือแนวทาง "ชีวจิต" นั้น เหมาะสำหรับเมืองไทย "ชีวจิต" จะช่วยคนไทย และช่วยสังคมไทยได้เป็น อย่างยิ่ง

บัญญัติ 5 ประการ สำหรับ "ชีวจิต" มีอยู่ว่า
 

"ชีวจิต" คือ
  1. ชีวิตที่ยึดเอาความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก 
  2. ชีวิตที่เป็นไปมีความพอดีและเรียบง่าย 
  3. ชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจ 
  4. ชีวิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันอย่างพี่อย่างน้อง 
  5. ชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อสร้างสังคมที่ดีงาม สังคมที่ยุติธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบต่อกัน 

ลองสังเกตดูบัญญัติ 5 ข้อนี้นะครับ จะเห็นว่าข้อ 1, 2, 4 และ 5 คือชีวิตของคนไทยเรา มาแต่ไหนแต่ไร สมัยปู่ย่าตายายของเรา เราอยู่เป์นแบบธรรมชาติ เรามีชีวิตที่เรียบง่าย เราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง และเรามีสังคมที่ดีงามน่ารัก ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้

สมัยก่อนถึงเวลากินข้าว เราก็เอาข้าวในยุ้งมาตำกิน ถึงเวลาทำนา เราก็ไปช่วยกันดำนา ทั้งหมู่บ้าน เวลาเกี่ยวข้าว เราก็ไปช่วยกัน "ลงแขก" ช่วยกันทำ คนละไม้คนละมือ เสร็จจากหน้านา เราก็ฉลอง ร้องรำ ทำเพลงร่วมกัน แล้วเราก็ไปวัดไปทำบุญ ไปกราบพระดีๆ ด้วยกัน

ชีวิตของเรามีความสงบร่มเย็น มีความรักสามัคคี มีความสุขสบาย ซึ่งคนทั้งโลก เขาอิจฉาเรา (รู้กันบ้างหรือเปล่าครับ)

แต่เมื่อผมเกษียณอายุกลับมาเมืองไทย ผมตกใจมาก เพราะสภาพของชีวิต และสังคม เมืองไทย เปลี่ยนไปหมด เปลี่ยนไปเกือบจะเรียกว่ าหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเฉพาะ เรื่อง สุขภาพของคนไทย

ผมได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มแรกของผมว่า "คนไทยเราเดี๋ยวนี้ เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น ใช้ชีวิตแบบ ตายผ่อนส่งโดยไม่จำเป็น และอายุสั้นโดยไม่จำเป็น"

และเราจึงเติมบัญญัติข้อที่ 3 ไว้ในบัญญัติ "ชีวจิต"

"ชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจ"

ถ้าเป็นสมัยก่อน บัญญัติของเราคงจะมีเพียง 4 ข้อ แต่มาสมัยที่เราต้องเพิ่มบัญญัติข้อที่ 3 คือเรื่องของสุขภาพ ขึ้นมา เป็นเรื่องใหญ่ และไม่ใช่เรื่องสุขภาพกาย อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของสุขภาพกาย และใจ พร้อมกันไปด้วย

คนไทยเราเดี๋ยวนี้มีความทุกข์ใจ มีปัญหาต่างๆ ร้อยแปดพันประการ คนไทยเป็น โรคเครียด ความเครียดนี้ ทำให้เราป่วยได้ เมื่อผสมกับร่างกายซึ่งอ่อนแอ หรือมีจุดอ่อนอยู่แล้ว การป่วยนั้น ก็จะรุนแรงทั้งกายและใจ

โรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ หรือมะเร็งก็เกิดกับตัวเองได้ โดยที่เจ้าตัวไม่เคยคิดมาก่อน เลยว่า ชาตินี้ จะมีโอกาสป่วยร้ายแรงเช่นนี้ได้

เรื่องเกี่ยวแก่สุขภาพจึงกลายเป็นบัญญัติใหม่ที่สำคัญในบัญญัติ 5 ข้อ ของชีวจิต

แล้วที่ตั้งบัญญัตินี้ขึ้นมา คิดหรือว่าจะแก้ปัญหาของคนไทย หรือสังคมไทยได้ หลายคนอาจจะถาม ด้วยความสงสัย (หรือด้วยความหมั่นไส้ก็อาจจะเป็นได้)

ขอเรียนด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจอย่างที่สุดว่าช่วยได้ครับ

เพราะชีวจิตเป็นเรื่องของสัจธรรม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผม ไม่ใช่เรื่องของนายสาทิส โดยเฉพาะ

ศีลธรรมและคุณธรรมในพระพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติให้ครบองค์สาม คือ กาย วาจา ใจ ย่อลงมาก็จะเหลือ กายและใจ

ฮิปโปเครติส บิดาของวงการแพทย์ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตามแนวทาง องค์รวม หรือ WHOLESTIC หรือ HOLISTIC จะพูดถึง กายและใจ

อาจารย์นอร์มัน เคาน์ซิล ปรมาจารย์ในด้านการแพทย์ผสมผสาน พูดไว้เมื่อเกือบ 50 ปี มาแล้ว ว่า การรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่สมบูรณ์นั้น จะต้องเข้าให้ถึงทั้งกายและใจ (BODY AND MIND)

อาจารย์รุ่นใหม่ในวงการแพทย์ปัจจุบัน เช่น ANDREW WEIL, SIMENTON และ SEGAL ก็จะพูดถึงการแพทย์แบบผสมผสานว่าต้องทั้งกายและใจ BODY, MIND AND SOUL

ในด้านตัวผมเองที่ได้แพร่หลาย เรื่องชีวิตในเมืองไทย ตั้งแต่ก่อนเกษียณและหลังเกษียณ ก็ได้พูดถึ งเรื่องกาย และใจ ตลอดมา และได้พบว่าการรักษาตัวและปรับปรุงตัว พร้อมทั้ง กาย และใจนี้ ได้ผลดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

และที่สำคัญที่สุด เราทุกคนสามารถจะปฏิบัติด้วยตัวเองได้ ปรับปรุงตัวเอง ให้แข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ได้ และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงได้

นี่ก็หมายความว่าผมจะมาชักชวนให้ท่านเป็นชีวจิตใช่ไหม?

ไม่ชักชวนหรอกครับ แต่ผมจะเรียนให้ท่านทราบถึงการปฏิบัติตัวง่ายๆ กินง่ายๆ ให้เป็นประโยชน์ นอนให้หลับสนิท ให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์ ร่างกายคึกคักแข็งแรง โดยไม่ต้อง ไปเสาะแสวงหา ยาโป๊ว…ที่ไหน

ท่านลองทำตามดู เมื่อได้ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

ท่านไม่ต้องเป็นชีวจิตเลยก็ได้

ต้องขออภัยนะครับ ตอนนี้เป็นแค่ตอนคำนำเท่านั้น แต่ตอนต่อไป จะเป็นตอนสำหรับ ปฏิบัติจริงๆ ท่านปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผล หรือมีปัญหาอะไร เขียนมาคุยกับผมได้ที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้.                                                                                                                                                                           2   3   4        8