ตอบ: การใช้ยาทาแก้แพ้ ที่มีสาร Seroid ผสม ส่วนใหญ่ จะใช้ทาแก้แพ้ผื่นคัน บริเวณอื่น ยกเว้นใบหน้า เพราะถ้าใช้ไปนานๆ อาจเกิดผลข้างเคียงได้ ที่พบบ่อยคือ สิว(Seroid Acne) ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง ถ้าที่คลินิก การที่มีผิวหน้าที่แพ้ง่าย ผมมักจะให้ครีมแก้แพ้ ที่สกัดจากสารธรรมชาติ อาทิ Natural Extract บางตัว ที่ไม่มีสาร Steroid ผสม ได้ผลดีทีเดียว ช่วยให้ผื่นแดงหายและไม่คัน การเกิดสิวจากสารสเตียรอยด์ ยังพอมีทางแก้ได้ โดย 1. หยุดการใช้ครีม หรือ ยาที่แพ้โดยเด็ดขาด 2. ใช้กรดผลไม้(AHAs,BHAs) ช่วยปรับผิวหน้าและลอกหัวสิว 3. การใช้ยากลุ่มวิตามิน เอ ทั้งในรูปยากิน และยาทา สามารถช่วยละลายหัวสิวได้ โดยใช้เครื่องไอออนโต ช่วย หมอจรัสพล
กลับจ้า