ระเด่นลันได 
โดย  
พระมหามนตรี ( ทรัพย์ )

 
 

คำนำ :  บทละครเรื่องระเด่นลันได
ถ้าอ่านโดยไม่ทราบเค้ามูลก็คงจะเข้าใจว่าเป็นบทแต่งสำหรับเล่นละครตลก
แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น หนังสือเรื่องระเด่นลันไดนี้ที่แท้เป็นจดหมายเหตุ
หากผู้แต่งประสงค์จะจดให้ขบขันสมกับเรื่องที่จริง
จึงแกล้งแต่งเป็นบทละครสำหรับอ่านกันเล่น
หาได้ตั้งใจจะให้ใช้เป็นบทเล่นละครไม่

เรื่องระเด่นลันไดเป็นหนังสือแต่งในรัชกาลที่๓ เล่ากันมาว่าครั้งนั้นมีแขกคนหนึ่งชื่อลันได
ทำนองจะเป็นพวกฮินดู ชาวอินเดีย
ซัดเซพเนจรเข้ามาอาศัยอยู่ที่ใกล้โบสถ์พราหมณ์ในกรุงเทพฯ
เที่ยวสีซอขอทานเขาเลี้ยงชีพเป็นนิจ พูดภาษาไทยก็มิใคร่ได้ หัดร้องเพลงขอทานได้เพียงว่า
"สุวรรณหงษ์ถูกหอกอย่าบอกใคร บอกใครก็บอกใคร" ร้องทวนอยู่แต่เท่านี้
แขกลันไดเที่ยวขอทานจนคนรู้จักกันโดยมาก ในครั้งนั้นมีแขกอีกคนหนึ่ง เรียกกันว่าแขกประดู่
ทำนองก็จะเป็นชาวอินเดียเหมือนกัน ตั้งคอกเลี้ยงวัวนมอยู่ที่หัวป้อม
( อยู่ราวที่สนามหน้าศาลสถิตยุติธรรมทุกวันนี้ ) มีภรรยาเป็นหญิงแขกมลายู
ชื่อประแดะ อยู่มาแขกลันไดกับแขกประดู่เกิดวิวาทกันด้วยเรื่องแย่งหญิงมลายูนั้น
โดยทำนองที่กล่าวในเรื่องละคร คนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องขบขันก็โจษกันแพร่หลาย
พระมหามนตรี(ทรัพย์)ทราบเรื่อง จึงคิดแต่งเป็นบทละครขึ้น

พระมหามนตรี(ทรัพย์)นี้เป็นกวีที่สามารถในกระบวนแต่งกลอนแปด
จะหาตัวเปรียบได้โดยยาก แต่มามีชื่อเสียงโด่งดังในการแต่งกลอนต่อเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว
เพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่ใคร่พอใจแต่งโดยเปิดเผย
หนังสือซึ่งพระมหามนตรี(ทรัพย์)ได้ออกหน้าแต่งมีปรากฏแต่โคลงฤาษีดัดตนบท๑
กับเพลงยาวกลบทชื่อกบเต้นสามดอน(ซึ่งขึ้นต้นว่า "เจ็บคำจำคิดจิตขวย")บท๑เท่านั้น
ที่พระมหามนตรี(ทรัพย์)มีชื่อเสียงสืบต่อมาจนรัชกาลหลังๆเพราะแต่งหนังสืออีก๒เรื่อง
คือ เพลงยาวแต่งว่าพระยามหาเทพ(ทองปาน)เมื่อยังเป็นจมื่นราชามาตย์เรื่อง๑
กับบทละครเรื่องระเด่นลันไดนี้เรื่อง๑ ...

ส่วนบทละครเรื่องระเด่นลันได เหตุที่แต่งเป็นดังอธิบายมาข้างต้น
ถ้าผู้อ่านสังเกตจะเห็นได้ว่าทางสำนวนแต่งดีทั้งกระบวนบทสุภาพ
แลวิธีที่เอาถ้อยคำขบขันเข้าสอดแซมบางแห่งกล้าใช้สำนวนต่ำช้าลงไปให้สมกับตัวบท
แต่อ่านก็ไม่มีที่จะเขินเคอะในแห่งใด เพราะฉะนั้นจึงเป็นหนังสือซึ่งชอบอ่านกันแพร่หลาย
ตั้งแต่แรกแต่งตลอดมาจนในรัชกาลหลังๆนับถือกันว่าเป้นหนังสือกลอนชั้นเอกเรื่องหนึ่ง ...

(  คัดลอกและตัดตอนจาก อธิบายบทละครเรื่องระเด่นลันได หอพระสมุดวชิรญาณ  ) 
ขอขอบคุณ คุณ j0461 สมาชิก pantip.com มา ณ ที่นี้ครับ ( ดูรายละเอียดท้ายเรื่องครับ )
 

เริ่มเรื่อง  =>
.