นามานุประโยค

 

นามานุประโยค คือ ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่คล้ายคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม หรือส่วนเติมเต็มของประโยค เช่น

ประโยค

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

หน้าที่

คนพูดเสียงดังยืนอยู่หน้าห้อง

(คน) ยืนอยู่หน้าห้อง

(คน) พูดเสียงดัง

ประธาน

 

ประโยค

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

หน้าที่

สันธานเชื่อม

ครูสอนว่า ร.5 ทรงเลิกทาส

ครูสอย

ร.5 ทรงเลิกทาส

กรรม

ว่า

 

ประโยค ประโยคหลัก ประโยคย่อย หน้าที่
สุนัขเห่าเป็นสุนัขไม่กัด สุนัขเห่าเป็น (สุนัข) ไม่กัด ส่วนเติมเต็ม

 

คุณานุประโยค วิเศษณานุประโยค

หน้าแรก ประโยค ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน