บทที่ ๕

TENSES (3) : Past Simple Tense
 

Subject + Verb ( Past Form ) + ( Object )


 

                1. ใช้แสดงเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ้นสุดลงไปแล้ว มักจะมี Adverb บอกเวลาในอดีตกำกับด้วย เช่น

       yesterday, once, ago, formerly, last night, last year, last month, etc.  เช่น

                She saw you yesterday.

                    หล่อนเห็นคุณเมื่อวานนี้

                I went to Berline last year.

                    ผมไปเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้ว

                My mother went out four hours ago.

                    พ่อของฉันออกไปข้างนอก 4 ชั่วโมงแล้ว
 

                2. ใช้เมื่อแสดงเหตุการณ์หนึ่งกระทำเป็นประจำในอดีต แต่บัดนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว เช่น

                     When he was young, he was very clever.

                    เมื่อตอนเขายังเด็ก เขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆ

                     I used to get up early in the morning.

                     ฉันเคยตื่นนอนตอนเช้าตรู่ ( ปัจจุบันไม่ได้ตื่นเช้าแล้ว )
 

                3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาหนึ่งในอดีต และระยะเวลานั้นได้ล่วงเลยมาแล้ว เช่น

                 They lived there during last spring.

                     พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว

                 I heard the blacksmith working all day long.

                    ฉันได้ยินช่างตีเหล็กทำงานตลอดทั้งวัน
 

                4. ใช้แสดงถึงการสมมุติหรือข้อแม้ ในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะตามหลังคำว่า If, Unless, Wish เช่น

                 If I were you I would love her.

                     ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะรักเธอ

                 I wish you would love me one day.

                     ฉันหวังว่าเธอจะรักฉันซักวันหนึ่ง
 
 


                                                                                                                                                                        7    8      9       10