บทที่ ๑๕

Indirect Speech : Introduction

      ข้อแตกต่างระหว่าง Direct กับ Indirect Speech

              Direct Speech คือ การนำเอาคำพูดของคนอื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาโดยตรง เช่น

              John said, " He has two sisters. "
                จอห์นพูดว่า " เขามีพี่สาว 2 คน "

                คำว่า He has two sisters เป็นคำที่หยิบมาพูดโดยตรงและไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้นครับ

                สำหรับ Indirect Speechคือ การนำเอาคำพูดของคนอื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาฟังโดยดัดแปลงเป็น
                           คำพูดของผู้พูดอีกครั้งหนึ่ง จากประโยค Direct Speech ข้างต้น สามารถทำเป็น Indirect Speech ได้ดังนี้

              John said that he had two sisters.
                จอห์นพูดว่าเขามีพี่สาว 2 คน

              รูปแบบของ Direct Speech โดยทั่วไป

                ง่ายๆ เลยนะครับ หากเราจะสร้างประโยค Direct Speech ก็จะต้องบอกว่าใครเป็นคนพูด เช่น he said, they said,
              I said, my friend said, her brother said เป็นต้นครับ จะเอาวางไว้ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ครับ จากนั้น
                ตรงประโยคคำพูดจะต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ " _____ " แบบนี้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น

              They said, " Linda will go to Bangkok tomorrow. "  หรืออาจจะ
              " Linda will go to Bangkok tomorrow. ", they said.

                โปรดสังเกตด้วยนะครับว่าระหว่างประโยคคำพูดนั้นกับผู้พูด จะต้องมีเครื่องหมาย Comma ( , ) คั่นด้วยนะครับ

                คราวหน้าผมจะมาเริ่มพูดถึงแต่ Indirect Speech แล้วนะครับ ติดตามอ่านได้นะคร้าบ (o'_'o)


                                                                                                                                                              16   17     18    19     20